Blue oceaan strategie

De blue oceaan strategie houdt in dat je nieuwe markten betreedt die nog niet zijn aangeboord. Hierdoor ga je in de blue oceaan zitten en niet in de rode waar alle concurrenten zijn. Het doel van de Blue Ocean Strategie is om te komen tot een ultieme klantbeleving die geen ander kan aanbieden door naar het grote geheel te kijken door de bril van een klant of burger.

Principes

Wanneer je de blue oceaan strategie wilt gebruiken zijn er een aantal aspecten waar je rekening mee moet houden. De aspecten zijn onderverdeeld in voorbereidende- en uitvoerende-principes. Hieronder staan de aspecten weergegeven.

Voorbereidende principes

Bij de voorbereidende principes houdt je je bezig met de markt en klanten. Daarnaast hoe je het beste kan kijken naar de branche.

De markt grenzen

Als eerste is het belangrijk te kijken naar wat de klantenbehoeften zijn. Daarnaast ook naar de gewenste waardeninvullingen van plaats de huidige behoefte invullen.

Brede perspectief

Het is belangrijk om naar het Breede perspectief te kijken. Sommige ideeën zullen onmogelijk zijn echter kan je hier wel weer nieuwe ideeën op baseren. Tevens is het ook noodzakelijk om te kijken wat er niet in orde is in de branche.

Bestaande vraag

Ook is het handig om verder dan de bestaande vraag te kijken. Het focussen op nieuwe doelgroepen en gebruikers in plaats van op bestaande klanten is hierbij een handig middel.

Bijzondere waarde

Wanneer je een product wilt verkopen moet het een bijzondere waarde hebben voor de klant. Bovendien moet de prijs toegankelijkheid zijn voor de massa en binnen de streefwaarden liggen in verband met kosten en winstgevendheid.

Uitvoerende principes

 

Na dat je de analyserende principes hebt voltooid kan je verder naar de uitvoerende principes. Hierbij verander je de gedachte van de gezaghebbende en bekijk je hoe je de uitvoering het beste kan opstellen.

Overwin hindernissen

Nu liggen de hindernissen op organisatorische aspecten. Op dit moment moet je allereerst toestemming krijgen van de gezaghebbende binnen je organisatie. Wanneer deze dit een goed idee vinden kan je pas bezig met het uitwerken van jouw blue oceaan strategie.

Uitvoering

De uitvoering van hoe je het idee op de markt zet is een heel belangrijk principe. Een slechte uitvoering kan een briljante strategie doen mislukken.

  • Markt grenzen

  • Breed perspectief

  • Bestaande vraag

  • Overwin hindernissen

  • Uitvoering